sábado, 9 de agosto de 2008

Só barbante, mix de cores. 0,60m x 1,20m !!!